Norme

adoptarea unei ţinute profesionale şi morale ireproşabile;
climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor cât şi elevilor;
eficientizarea comunicãrii între actorii educaţionali;
tratarea egalã a tuturor elevilor, fãrã discriminãri;
perfecţionarea continuã a cadrelor didactice.

Principii

libertatea de exprimare şi de afirmare a oricãrui cadru didactic sau elev;
acceptarea şi stimularea tuturor ideilor inovative şi constructive, care au ca finalitate formarea personalitãţii umane şi implicit îmbunãtãţirea procesului didactic;
respectul identitãţii fiecãrui partener de comunicare, indiferent dacã este cadru didactic, nedidactic, didactic auxiliar, elev, pãrinte;
identificarea şi valorificarea potentialelor şi competenţelor tuturor actorilor educaţionali;
demnitatea;
decenţa;
toleranţa;
spiritul comunitar, constiinta comunitara.