Colegiul Economic Administrativ Iaşi are ca misiune realizarea unui înalt nivel de calitate a educaţiei, pentru a forma tineri receptivi, sociabili care să dețină cunoștințe temeinice despre lumea în care se dezvoltă, să aibă deprinderi și aptitudini de adaptare într-o societate aflată într-o continuă schimbare, să aprecieze și să promoveze valorile și practicile naționale și europene. Ne dorim să le dezvoltăm elevii noștri gândirea critică, de a reflecta la  ceea ce fac, vor să facă,  la consecințele deciziilor pe care le iau, să devină responsabili și încrezători în visele proprii.

Misiunea socialã a Colegiului Economic Administrativ Iași implicã concretizarea sensului politicilor de dezvoltare socialã la nivelul comunitãţii locale a societãţii româneşti. Elevii colegiului nostru se vor implica în activități de implementare ale unor proiecte cu caracter social la nivelul comunității. Aceste proiecte vor fi realizate prin colaborari cu diferite ONG, fundații, asociații, cu alte instituții publice.

Există o bună colaborare cu instituțiile menționate precum și cu Asociația de părinți EC-AS care facilitează o rezolvare mai eficienta a problemelor prin conjugarea eforturilor școlii și familiei.

Colegiul Economic Administrativ Iasi reprezintă o instituție nodală, purtatoare de progres, în cadrul comunității. In calitatea sa de furnizor educațional, instituția formează absolvenți bine pregătiți dar, totodată, cetațeni implicati activ, ce manifestă responsabilitate față de problemele societății.