Firma de exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

Obiectivul general al învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale, simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri, perfecţionarea limbajului de afaceri, dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucru în echipă, iniţiativă, perseverenţă, autoorganizare şi autoevaluare a resurselor individuale, flexibilitate. Prin utilizarea metodei firma de exercițiu, se facilitează trecerea absolvenţilor învăţământul profesional şi tehnic de la şcoală la viaţa activă.

Metoda Firma de exerciţiu, se caracterizează prin două aspecte definitorii: unul virtual – prin faptul că în cadrul firmelor de exerciţiu nu există bani sau bunuri şi unul real – se respectă uzanţele comerciale, fluxul informaţional, documentele şi circuitul acestora precum într-o firmă propriu-zisă. Puterea firmei de exerciţiu, stă în relaţionarea determinată de derularea de tranzacţii pe piaţa firmelor de exerciţiu (naţionala şi internaţionala) şi realităţile economice, în sensul că se încearcă dezvoltarea, funcţionarea şi câştigarea unui loc pe piaţă, şi cel mai important, comunicarea cu mediul extern al firmei de exerciţiu, respectiv, colaborarea cu firma “mamă”/ firma mentor.

Printre avantajele utilizării acestei metode, este important să amintim că nu doar elevii care participă la activităţi beneficiază de ele, ci şi agenţii economici care îi sprijină. Cel mai important aspect al utilizării ca metodă de învăţare a firmei de exerciţiu, este faptul că permite elevilor să pună în aplicare noţiunile teoretice pe care le-au invăţat la clasă, dar si asumarea de  responsabilităţi pentru acţiunile sau deciziile pe care le iau în legatură cu firma de exerciţiu.

Învaţă să rezolve probleme ce apar pe parcursul activităţii în firmă, probleme  pe care nu le-au întâlnit în noţiunile teoretice asimilate. Astfel, elevii îşi formează deprinderi şi abilităţi practice, îşi însuşesc competenţe cheie, cum ar fi: capacitatea de a lucra în echipă, gândire interdisciplinară, competenţe de comunicare şi relaţionare instituţională.

Mai mult decât  atât, îşi formează abilităţi profesionale, o flexibilitate necesară pe piaţa muncii şi pot descoperi o afinitate faţă de un anumit loc de muncă. Competenţele obţinute pot determina reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă, familiarizarea cu sarcinile înscrise în fişa postului, lucru benefic atât pentru angajatori cât şi pentru viitorii angajaţi.Tânărului îi va fi mult mai uşor să aducă performanţă la locul de muncă, deoarece cunoaşte deja o bună parte a legislaţiei, a ierarhiilor şi a traseului anumitor documente.